Skip links

Śladami naszej wiary

Szkice na temat Ziemi Świętej, Jesús Gil i Eduardo Gil

Wersja standardowa

Książka „Śladami naszej wiary” przedstawia w 27 rozdziałach religijne, historyczne i archeologiczne szkice na temat głównych miejsc Ziemi Świętej: Nazaretu, En Kerem, Betlejem, Jerozolimy, rzeki Jordan, Kany, Kafarnaum, jeziora Genezaret, Betanii, Emaus. Oryginalne teksty były pisane z częstotliwością miesięczną, by uczcić Rok Wiary, który Benedykt XVI ogłosił w 2012, a Franciszek zakończył w 2013 roku. Teraz zostały zebrane pod patronatem Fundacji Saxum. Chcieliśmy, aby pomogły zanurzyć się w Ewangelii, jak radził św. Josemaría Escrivá, i uczestniczyć osobiście w każdej scenie, tak żeby Słowo Boże znajdowało żywy oddźwięk w naszym życiu.

Wersja Rozszerzona

Św. Josemaría chciał odbyć pielgrzymkę do Ziemi Świętej i marzył o rozpoczęciu tam rozmaitych inicjatyw apostolskich na rzecz Kościoła. Z różnych powodów nie udało mu się zrealizować tych marzeń. Jego pierwszy następca na czele Opus Dei, bł. Álvaro del Portillo, wypełnił to dawne gorące pragnienie, odwiedzając święte miejsca od 14 do 22 marca 1994 roku. 23 marca o świcie, zaledwie kilka godzin po powrocie do Rzymu, Bóg powołał go do siebie. Mając na uwadze istotny charakter owej podróży dla wiernych Opus Dei i czcicieli bł. Álvaro, ta rozszerzona wersja książki obejmuje niektóre wspomnienia z wydarzeń owych dni.

Return to top of page