Skip links

Wersja rozszerzona

Szkice na temat Ziemi Świętej, Jesús Gil i Eduardo Gil

Wersja Rozszerzona

Książka „Śladami naszej wiary” przedstawia w 27 rozdziałach religijne, historyczne i archeologiczne szkice na temat głównych miejsc Ziemi Świętej: Nazaretu, En Kerem, Betlejem, Jerozolimy, rzeki Jordan, Kany, Kafarnaum, jeziora Genezaret, Betanii, Emaus. Oryginalne teksty były pisane z częstotliwością miesięczną, by uczcić Rok Wiary, który Benedykt XVI ogłosił w 2012, a Franciszek zakończył w 2013 roku. Teraz zostały zebrane pod patronatem Fundacji Saxum. Chcieliśmy, aby pomogły zanurzyć się w Ewangelii, jak radził św. Josemaría Escrivá, i uczestniczyć osobiście w każdej scenie, tak żeby Słowo Boże znajdowało żywy oddźwięk w naszym życiu.

Św. Josemaría chciał odbyć pielgrzymkę do Ziemi Świętej i marzył o rozpoczęciu tam rozmaitych inicjatyw apostolskich na rzecz Kościoła. Z różnych powodów nie udało mu się zrealizować tych marzeń. Jego pierwszy następca na czele Opus Dei, bł. Álvaro del Portillo, wypełnił to dawne gorące pragnienie, odwiedzając święte miejsca od 14 do 22 marca 1994 roku. 23 marca o świcie, zaledwie kilka godzin po powrocie do Rzymu, Bóg powołał go do siebie. Mając na uwadze istotny charakter owej podróży dla wiernych Opus Dei i czcicieli bł. Álvaro, ta rozszerzona wersja książki obejmuje niektóre wspomnienia z wydarzeń owych dni.

Te zapiski zostały wydane do użytku prywatnego, a także w celach dydaktycznych. Nie mają charakteru komercyjnego. Zabrania się ich publicznego rozpowszechniania, w całości lub w części, bez wyraźnej zgody właścicieli praw autorskich. Książkę w wersji elektronicznej przetłumaczoną na różne

języki można ściągnąć ze strony:

Ściągnij pełną wersję książki:

Jak zamówić książkę w wersji papierowej?

Wydrukowane egzemplarze w j. polskim, można zamówić przez specjalną stronę Fundacji Saxum w Polsce.

Wersja rozszerzona, twarda okładka: 65 zł + koszty wysyłki.

Wersja standardowa, miękka okładka: 55 zł + koszty wysyłki.

Instrukcje: zamów książkę w na stronie Fundacji Saxum w Polsce.

Istnieje też możliwość wydrukowania książki z pliku PDF przez dostępne w internecie usługi „print on demand”. Można zamówić wydruk w kolorze, nawet w niewielkich nakładach, opłacając dodatkowo koszty wysyłki. Ogólne cechy wydruku:  17 x 24 cm lub 7 x 10 “, 392 stron (matowy papier kredowy, 100-115 gr).

Przy wyborze usługi warto wziąć pod uwagę koszty wydruku, lokalizację drukarni i nakład. W przypadku wątpliwości, na adres huellasdenuestrafe@saxum.org można kierować ewentualne pytania w j. angielskim i hiszpańskim.

Pumbo, z oddziałami w Holandii oraz Francji, prowadzi wysyłkę na cały świat. Wysoka jakość wydruku (premium). Koszt wydruku jednego egzemplarza (do 199 szt.): 19,82€ w miękkiej okładce; 24,46€ w twardej. Przy zamówieniu 1-10 szt koszty wysyłki do Polski to ok. 30€. Instrukcje: zamów książkę w miękkiej okładce lub w twardej okładce (nie  trzeba się rejestrować).

Lulu, z USA drukuje i wysyła na cały świat. Standardowa jakość wydruku. Koszt wydruku jednego egzemplarza: 19,04$ w miękkiej okładce; 26,49$ w twardej. Różne opcje i koszty wysyłki. Instrukcje: zamów książkę w miękkiej okładce lub w twardej okładce (nie  trzeba się rejestrować).

Inne możliwości: przy zamawianiu dużych nakładów (dla biur podróży lub grup pielgrzymkowych) można wypracować inne rozwiązania kontaktując się mailowo:  biuro@fundacjasaxum.pl.

Ściągnij pojedyncze rozdziały:

Spis treści i wprowadzenie

Ściągnij

Nazaret: Bazylika Zwiastowania

W Nazarecie czczone jest miejsce, w którym Najświętsza Dziewica otrzymała anielskie przesłanie. Błogosławiony Álvaro del Portillo odprawił tu Mszę Świętą.

Ściągnij

En Kerem: Rodzinne strony Jana Chrzciciela

Tradycja umiejscawia dom Zachariasza i Elżbiety w En Kerem – miejscowości leżącej sześć kilometrów od jerozolimskiego Starego Miasta.

Ściągnij

Betlejem: Bazylika Narodzenia Pańskiego

W wiosce Betlejem przyszedł na świat Nasz Zbawiciel. Grota, w której się urodził, znajduje się w krypcie bazyliki Narodzenia Pańskiego.

Ściągnij

Betlejem: Pole Pasterzy

W sanktuarium położonym trzy kilometry od Betlejem wspomina się miejsce, w którym aniołowie ogłosili narodzenie Jezusa pasterzom.

Ściągnij

Świątynia jerozolimska

Kiedy minął czas oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, Dzieciątko zostało ofiarowanie w świątyni.

Ściągnij

U Świętej Rodziny w Nazarecie

W Nazarecie, w krypcie kościoła św. Józefa, znajdują się pozostałości domu, w którym miała mieszkać Święta Rodzina.

Ściągnij

Na drugim brzegu Jordanu

Według tradycji Jezus przyjął chrzest dziewięć kilometrów na północ od Morza Martwego, na wschodnim brzegu Jordanu, obok drogi prowadzącej z góry Nebo do Jerycha.

Ściągnij

Wesele w Kanie Galilejskiej

W Kanie – niewielkiej miejscowości w pobliżu Nazaretu – Jezus dokonał pierwszego cudu: na prośbę Najświętszej Maryi Panny zamienił wodę w wino.

Ściągnij

Kafarnaum: Miasto Jezusa

Ta niewielka miejscowość na brzegu jeziora Genezaret była centrum publicznej posługi Jezusa w Galilei.

Ściągnij

Tabga: Kościół Błogosławieństw

Sanktuarium, które upamiętnia Kazanie na Górze, znajduje się na zboczu górującym nad jeziorem Genezaret.

Ściągnij

Tabga: Kościół Rozmnożenia Chleba

W Tabdze znajduje się skała, na której Pan Jezus miał położyć pięć chlebów oraz dwie ryby, i nakarmił nimi tłumy.

Ściągnij

Przy sadzawce Betesda

W Jerozolimie zachowały się ruiny Sadzawki Owczej (Betesda), gdzie Jezus uzdrowił chromego. W tej samej okolicy wznosi się kościół św. Anny, czczony jako miejsce Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Ściągnij

Góra Tabor: Bazylika Przemienienia Pańskiego

Tradycja wskazuje górę Tabor w Dolinie Jezreel jako miejsce, w którym dokonało się Przemienienie Pańskie.

Ściągnij

Jerozolima: Grota „Ojcze nasz”

W 326 roku św. Helena kazała wybudować bazylikę nad grotą czczoną jako miejsce, w którym Jezus nauczył apostołów modlitwy Ojcze nasz.

Ściągnij

Betania: Sanktuarium Wskrzeszenia Łazarza

Kiedy Jezus wybierał się do Jerozolimy, często gościł w domu Marty, Marii i Łazarza w Betanii. Do dziś znajduje się tu grób Łazarza, w którym leżał przed wskrzeszeniem.

Ściągnij

Na widok miasta zapłakał nad nim

Na zachodnim zboczu Góry Oliwnej sanktuarium Dominus Flevit upamiętnia płacz Chrystusa nad Jerozolimą podczas Jego mesjańskiego wjazdu na kilka dni przed Męką.

Ściągnij

Jerozolima: W zaciszu Wieczernika

Zgodnie ze starożytnymi przekazami sala Ostatniej Wieczerzy znajduje się na południowo-zachodnim krańcu Starego Miasta, na wzgórzu, które od czasów chrześcijańskich zaczęto nazywać Syjon.

Ściągnij

Getsemani: Modlitwa i trwoga konania Jezusa

Na Górze Oliwnej, na drugim brzegu strumienia Cedron, według przekazów znajduje się Getsemani.

Ściągnij

Kościół św. Piotra in Gallicantu

W pobliżu Wieczernika wznosi się kościół św. Piotra in Gallicantu, gdzie niektóre przekazy umiejscawiają dom arcykapłana.

Ściągnij

Jerozolima: Via Dolorosa

Ta trasa z czternastoma stacjami przypomina drogę, którą pokonał Jezus, dźwigając Krzyż z pretorium na Kalwarię, a także wydarzenia na Kalwarii – od przybicia do Krzyża po złożenie do grobu.

Ściągnij

Jerozolima: Kalwaria

Ostatnich pięć stacji Drogi Krzyżowej, włącznie ze stacjami na Golgocie, znajduje się we wnętrzu bazyliki Grobu Pańskiego.

Ściągnij

Jerozolima: Grób Pański

To tu złożono po męce Ciało Pana Jezusa. Tutaj też dokonało się Zmartwychwstanie. Miejsce to jest szczególnie wyeksponowane w bazylice Grobu Pańskiego.

Ściągnij

Wieś zwana Emaus

Zmartwychwstały Pan ukazał się w niedzielę uczniom na drodze do Emaus. Wioska ta mogła być położona w różnych miejscach Ziemi Świętej.

Ściągnij

Tabga: Kościół Prymatu św. Piotra

Na brzegu jeziora Genezaret czczone jest miejsce, w którym zmartwychwstały Jezus ukazał się uczniom, sprawił drugi cudowny połów i umocnił św. Piotra w posłudze rządzenia Kościołem.

Ściągnij

Miejsce Wniebowstąpienia

Zgodnie z ewangelicznymi opowieściami Wniebowstąpienie dokonało się na szczycie Góry Oliwnej, na drodze ku Betfage.

Ściągnij

Z Jej Wniebowzięcia radują się Aniołowie

W Jerozolimie tajemnica Wniebowzięcia Maryi Dziewicy jest wspominana w dwóch kościołach: w bazylice Zaśnięcia NMP na górze Syjon i Grobie Maryi w Getsemani.

Ściągnij

Góra Karmel: Sanktuarium Stella Maris

W 1994 roku bł. Álvaro del Portillo rozpoczął pielgrzymkę do Ziemi Świętej w tym sanktuarium górującym nad miastem Hajfa, związanym z prorokiem Eliaszem i z narodzinami zakonu karmelitańskiego.

Ściągnij
Return to top of page